[De første par afsnit er gentaget fra eftertanke.dk; nyt stof efter billedet herunder.]

Det er i år 10 år siden at Evolutionens Ikoner udkom i sin amerikanske original. Det har Discovery Institute fejret med en serie videointerviews med bogens forfattet Jonathan Wells, og som det også er fremgået at denne blogs højrekant. For år tilbage har Forlaget Origo udgivet denne væsentlige bog på dansk, og derfor bør dette 10-årsjubilæum også markeres her. Også for lige at minde om denne blogs første og vigtigste ærinde: at oplyse!

For viden er magt, og det er i hvert fald en vigtig forudsætning for ikke at lade sig snøre af forklaringer som ser videnskabelige ud, men som ikke er det. Forklaringer som klart har en hel anden dagsorden end oplysning.

Så velkommen igen til enhver der ønsker yderligere oplysning om vores oprindelse. I denne bog serveres en hel del tankeguf. Man kan på en måde sige at sandheden er kommet for en dag.

Som en service over for nye læsere bringer vi her (og i de næste par blogindlæg) nogle uddrag fra bogens to forord + indledning. Vi begynder med forfatterens eget

Forord

I mine år som studerende ved University of California i Berkeley, med biologi som hovedfag og fysik som bifag, troede jeg på stort set alt hvad jeg læste i diverse lærebøger. Jeg vidste godt at bøgerne indeholdt trykfejl og mindre fejl med hensyn til fakta, og jeg var skeptisk over for filosofiske påstande der ikke kunne bevises, men jeg troede at det meste af dét jeg læste, i bund og grund var sandt. Mens jeg færdiggjorde min ph.d.-afhandling inden for celle- og udviklingsbiologi, lagde jeg dog mærke til at alle mine lærebøger når de behandlede evolutionsbiologi, indeholdt i hvert fald én groft vildledende fremstilling: Tegninger af hvirveldyrfostre der viste ligheder som skulle være tegn på afstamning fra en fælles forfader. Men som embryolog vidste jeg at disse tegninger var falske. De fordrejede ikke blot udseende af de fostre de gav sig ud for at gengive, men de sprang også meget behændigt over at vise de tidligere stadier hvor fostrene er meget forskellige fra hinanden.

[HERfra fortsat fra eftertanke.dk smiley) ]

Min vurdering af fossiltegningerne blev bekræftet i 1997 da den britiske embryolog Michael Richardson og hans kolleger offentliggjorde en artikel i tidsskriftet Anatomy and Embryology. Her sammenlignedes lærebogstegningerne med virkelige fostre. Richardson blev senere citeret i det førende amerikanske tidsskrift Science for at sige: “Det lader til at komme til at stå som et af biologiens største fupnumre.”

Ikke desto mindre bliver de fleste mennesker stadig holdt hen i uvidenhed om sandheden, og selv biologibøger udgivet efter 1997 indeholder fortsat de falske tegninger. Siden da har jeg opdaget at mange andre lærebogsillustrationer på tilsvarende vis fordrejer argumenterne for evolution. Først havde jeg svært ved at tro på det. Hvordan kunne så mange lærebøger indeholde så mange fejlfortolkninger i så mange år? Hvorfor har man ikke opdaget dem før? Men så fandt jeg ud af at andre biologer har lagt mærke til de fleste af dem og endda har kritiseret dem på skrift. Men deres kritik er blevet ignoreret.

Der afslører sig et klart mønster, og det tyder på mere end en simpel fejltagelse. Meget tyder på at darwinismen fremmer forvrængninger af sandheden. Hvor mange af disse forvrængninger der sker ubevidst, og hvor mange der er velovervejede, står stadig tilbage at blive afsløret. Men følgerne er tydelige: De studerende og offentligheden bliver systematisk misinformeret om argumenterne for evolutionen.

Denne bog handler om disse argumenter. Som dokumentation citerer jeg hundredvis af videnskabsmænd hvoraf de fleste tror på darwinistisk evolution. Når jeg citerer dem, er det ikke fordi jeg vil have det til at lyde som om de afviser Darwins teori; de fleste af dem tror netop på den. Jeg citerer dem fordi de er eksperter inden for hver deres fagområde.

Hvor det er muligt, har jeg undgået teknisk sprog. Til dem som ønsker flere detaljer, har jeg anført udførlige noter sidst i bogen, og de refererer til den videnskabelige litteratur. Det er ikke meningen at noterne skal være udtømmende (undtagen hvor de er kilder til citater), men de skal kunne hjælpe læsere der på egen hånd ønsker at undersøge sagen nærmere.

Efter bogens egentlige stofgennemgang findes et appendiks. Det indeholder forslag til advarselsetiketter magen til dem der findes på cigaretpakker, for at skoler der kunne have lyst til at henlede deres studerendes opmærksomhed på mulige fejlfortolkninger, kan tage kopi af dem og bruge dem i deres undervisningsmateriale.

[…] [Her følger så forfatterens tak til en række personer som har været til hjælp for forfatteren i arbejdet med bogen. Den springer vi over her. Men sidste afsnit skal vi lige have med. Det handler nemlig om et andet, og i akademisk sammenhæng, underligt fænomen, nemlig chikane af anderledestænkende:]

Ud over ovennævnte personer har andre videnskabsfolk fra universiteter i USA, Canada og Storbritannien assisteret med adskillige afsnit i manuskriptet, men de foretrækker at være anonyme. Mange af dem har valgt anonymiteten fordi deres videre karriereforløb kan blive sat på spil fordi folk som er stærkt uenige i denne bogs konklusioner, kan stille sig i vejen herfor. For disse forskeres vedkommende må en offentlig anerkendelse komme på det senere tidspunkt.

Seattle, Washinton, juli 2000.