[Fortsat fra eftertanke.dk]

Forord til den danske udgave [af Evolutionens Ikoner]

[Forfatterens forord findes her.]

Også i Danmark har vi oplevet en diskussion om man overhovedet kan kritisere det grundlæggende i evolutionsteorien uden at blive kaldt “uvidenskabelig”.

Sådan har det været ved modtagelsen af denne bog i USA. Kritikerne har ved lanceringen måttet indrømme at Wells er “tro over for fakta”, som det hedder i én af anmeldelserne af Icons of Evolution. Og videre samme sted: “Hvis Wells har begået en faktuel fejl [i sin argumentation], er det ikke lykkedes mig at få øje på den.” – Men er der ikke noget at komme efter i det faglige, må man åbenbart gå over til det personlige og fx føre en debat (på nettet) om det nu ikke er betænkeligt at Wells tilhører dét eller dét trossamfund.

Modsat en Dawkins hvis projekt går på at al kritik af evolutionsteorien er videnskabeligt uvederhæftig, og at enhver som sætter spørgsmålstegn ved den traditionelle forklaring, enten er “uvidende, dum eller sindssyg (eller af ond vilje …)”

På trods af sådanne udfald – eller måske netop derfor – viser det sig at kritikken af darwinismen breder sig mere og mere i det videnskabelige miljø. Som dr. Paul Nelson kan fortælle, er der blandt forskere en stigende utilfredshed med den aggressive måde dissidenter af enhver art bliver behandlet på, hvor Dawkins’ korstog mod “ikke-troende” kan stå som et godt eksempel. Og hans uforsonlige budskab kan også oversættes til: Hvis man ikke tror på at programmering kan opstå af sig selv, er man dømt ude af den videnskabelige diskussion!

Så for at få de helt nødvendige facts på bordet til den saglige debat, også i en nordisk kontekst, har Forlaget Origo valgt at udgive Wells’ bog på dansk. Vi tror nemlig først og fremmest på at viden om tingene er en forudsætning for den givende samtale.

Hvor kommer vi fra? Hvad er formålet med menneskelivet? – Disse urgamle spørgsmål, som hører menneskelivet til, er måske ikke helt så enkelt besvaret som nogle neodarwinister vil gøre dem til. Dette er denne bog en dokumentation af. Derfor vil den utvivlsomt også skabe debat.

En tak til alle

der har gjort deres til at få denne oversættelse i stand – ingen nævnt, ingen glemt – og til at få gjort sproget nogenlunde tilgængeligt, også for den der ikke véd så meget om emnet på forhånd.

En bog hvis intention det er på et videnskabeligt grundlag at gå evolutionsteorien efter i sømmene, må nødvendigvis betjene sig af et vist fagsprog, især når den bruger citater fra forskellige forskeres udgivelser. Det kan få nogle passager til at virke umiddelbart skræmmende for den der ikke kender dette fagsprog.

For at afhjælpe dette problem har oversættelseskomiteen valgt undertiden at bryde meget lang passager i originalen op. Fx er flere tilfælde af Darwins knudresprog løst op på denne måde. Men bogen er også forsynet med en “ordbog” bagest. Så vort håb er at enhver som interesserer sig for emnet, på denne måde må blive i stand til at dykke ned i stoffet uden at komme ud for alvorligt iltsvigt.

Dansk Sprognævns anbefaling med hensyn til tegnsætning er brugt, se http://www.dsn.dk/, igen for at lette tilegnelsen.

Så velkommen til en verden af, måske, ny viden. Evolutionens Ikoner bør stå i enhver biologilærers bogreol – eller rettere ligge på hans skrivebord, så også danske elever kan få oplysning om hvad der reelt er af kød på evolutionsbenet.

Et oversættelsesproblem

Vi har på dansk en irriterende dobbeltbetydning af verbet “at udvikle”, så det ikke altid er muligt at se om der menes udvikle i betydningen fra foster til voksent individ eller udvikle i evolutionær betydning. Da indførelsen af verbet “at evolvere” ville være noget kunstig, og at udvikle dermed alligevel ikke ville miste sin dobbeltbetydning, må man gøre noget andet. Så i bogen er det tilstræbt at det klart fremgår om udvikle er i den ene eller den anden betydning. – Men for at undgå enhver misforståelse: Hvis udvikle ikke angives tydeligt i evolutionær betydning, står det altid for individudvikling, fra foster til barn til voksen. Udviklingsgenetik er altså ikke det samme som evolutionsgenetik!

Svar på kritik

På sitet www.skabelse.dk [vi arbejder stadig ihærdigt på at få dette site op at stå igen, foreløbig må man lade sig nøje med dette aflastningssite. Red., jan 2011] vil man kunne finde Jonathan Wells’ svar på noget af den kritik der har mødt bogen i USA. Her søger vi også løbende at svare på spørgsmål som kan opstå i den danske debat.

Vi henviser endvidere til sitets artikler Spørgsmål til din biologibog som vi meget gerne vil udvide med spørgsmålet om hvordan er evolutionens ikoner behandlet i din biologibog! Så denne bogs læsere opfordres til at indsende deres dokumentation til **info@skabelse.dk. Husk venligst nøjagtige oplysninger om bogens forfatter, titel, forlag og udgivelsesår. [**Lige nu er man velkommen til at bruge kommentaren på denne blog da de andre henvisninger ikke dur!]

God fornøjelse i den videre kamp for at blive klogere.

K. Aa. Back.

redaktør på oversættelsen

[Forfatterens forord findes her.]