4 Galapagosøyene og deres “oppdagere”

Av Jostein Andreassen

dansk indledning

9 Etisk debat om begravelse af aborter

Peter Øhrstrøm

10 Hva er genetisk drift?

Av Peder A. Tyvand

sagen kort på dansk

14 Lyd

Af Arne Kiilerich

sagen kort her

Origo kan nu afsløre årsagen til at Neandertaleren er uddød. Måske er vi, Homo sapiens, ved at ryge samme vej i det vi kan betegne som en

20 Genetisk nedsmeltning

K. Aa. Back

sagen kort

25 Kan der opstå nye arter?

Af cand.scient. Kristian B. Østergaard

Blandt creationister er der forskellige svar på spørgsmålet. Mit svar er “ja”, og her er

grunden.

27 Ateistisk filosof analyserer Intelligent Design

– hvem har definitionsretten, og er der tale om videnskab?

Bog anmeldes af cand.scient. Andreas Vedel

Spørgsmål og kommentarer til ovenstående artikler er velkomne. Jeg skal forsøge at indhente nogle svar efterhånden som emnerne tages op til diskussion her. Subsidiært selv komponere nogle …

😉 .b

[Henvisninger sættes ind langs ad vejen.]