Blog Image

IDdiskussion

Om denne blog

Her skulle det være muligt at diskutere design i naturen uden forstyrrende spam-indlæg. Nu prøver vi i hvert fald. Så velkommen med bidrag.

Origo 121

Forlaget Origo Posted on Mon, August 08, 2011 15:04:36

4 Galapagosøyene og deres “oppdagere”

Av Jostein Andreassen

dansk indledning

9 Etisk debat om begravelse af aborter

Peter Øhrstrøm

10 Hva er genetisk drift?

Av Peder A. Tyvand

sagen kort på dansk

14 Lyd

Af Arne Kiilerich

sagen kort her

Origo kan nu afsløre årsagen til at Neandertaleren er uddød. Måske er vi, Homo sapiens, ved at ryge samme vej i det vi kan betegne som en

20 Genetisk nedsmeltning

K. Aa. Back

sagen kort

25 Kan der opstå nye arter?

Af cand.scient. Kristian B. Østergaard

Blandt creationister er der forskellige svar på spørgsmålet. Mit svar er “ja”, og her er

grunden.

27 Ateistisk filosof analyserer Intelligent Design

– hvem har definitionsretten, og er der tale om videnskab?

Bog anmeldes af cand.scient. Andreas Vedel

Spørgsmål og kommentarer til ovenstående artikler er velkomne. Jeg skal forsøge at indhente nogle svar efterhånden som emnerne tages op til diskussion her. Subsidiært selv komponere nogle …

😉 .b

[Henvisninger sættes ind langs ad vejen.]Plads til diskussion

ID generelt Posted on Mon, August 08, 2011 14:57:00

I’m Back! smiley

Det tilstræbes at vi på denne blog kunne få plads til den langsomme diskussion. Langsom i den betydning at vi ikke nødvendigvis behøver at ty til skud fra hoften, men at der gerne skulle være tid til at tænke sig om (og passe de andre 117 ting hverdagen er fyldt med).

Jeg har som intern målsætning at svare på indlæg ca. en gang om ugen, mindst, sådan uden for ferierne.

Oversigten på denne blog er ikke den bedste, opdager jeg nu. Så her prøver jeg lige at samle trådene. Om det så lykkes, vil vise sig.

Artikler i Origo 121 kan kommenteres her.

Diskussionen fra En handske kastet til alle fundamentalister kan følges her, og så er der lige et par sidebemærkninger anbragt på eftertanke.dk:

Vand på Mars

Et første svar til Stefan Frello findes her på Diskussion af ID

Origo 121 [nyindsat henvisning]

Se også eventuelle kommentarer herunder.

[Nærmere henvisninger følger efterhånden]

smiley .bDiskussion af ID

ID generelt Posted on Sun, July 03, 2011 16:48:56

Hej Stefan Frello!

Interessant at du har meldt dig på banen igen, men “gid du dog gad gide” (for nu at bruge et Scherfig-citat), for “djævelen ligger i detaljen”, nok som bekendt. Og derfor kunne det være interessant med en specifik diskussion af specifikke problemer. En generel henvisning til at evolutionsteorien er “bevist”, og at der ikke er mere at diskutere, kan selvfølgelig virke imponerende, ja, overvældende, men hvis nu der er noget galt med præmisserne … At vælte en mur ned over sin modstander er jo ikke lige frem befordrende for den selvstændige tænkning.

Men engang når jeg får tid (year all right, hvornår mon det bli’r!), kunne jeg tænke mig at dykke lidt ned i din imponerende hjemmeside om ID og analysere din argumentation.

Foreløbig må jeg nøjes med at henvise til mine artikler på eftertanke.dk om “almindelig videnskabelig indsigt”. Jeg er bange for at du også af og til forfalder til en filosofisk diskussion hvor det i virkeligheden burde være en videnskabelig; altså en diskussion af hvad vi rent faktisk véd, og ikke af noget vi forestiller os kunne foregå sådan og sådan. Som sagt, det vil jeg gerne vende tilbage til, engang. DET kunne måske provokere dig så meget at du alligevel gad gide …

Men i den kommende tid rykker børnebørnene mig i ærmet for at komme ud i solen og ikke være den der sidder dér bag skærmen hele sommeren.

I’ll be Back!

smiley .b

PS! Mht. diskussion på eftertanke.dk’s ID-blog har vi været plaget af en del spam, derfor en diskussionen lukket der, men jeg har sendt din opfordring videre til Asmark.Biologibogen Livets oprindelse

Af sig selv-troen Posted on Thu, June 30, 2011 16:31:42

Som adviseret vil jeg se nærmere på dette citat fra den biologibog som hedder Livets oprindelse, og som fortæller følgende på s. 34-35 [min punktopstilling]:

1. I mange hundrede millioner år gik udviklingen langsomt. Livet på Jorden bestod ikke af andet end bakterier og organismer der lignede bakterier.

2. For 2.000 millioner år siden havde nogle af dem udviklet sig til alger. De var mikroskopisk små, men de kunne noget som ingen andre organismer før dem havde kunnet. De kunne udnytte Solens energi i den proces der kaldes fotosyntese. Under fotosyntesen frigøres der ilt, så nu kom der for første gang ilt i atmosfæren.

3. De første bakterier og andre primitive organismer havde måttet klare sig uden ilt. Men ilt gør livet mere effektivt, og ilten fra algernes fotosyntese satte fart i udviklingen. I dag er ilt livsnødvendig for de allerfleste organismer.

Lad os nu prøve at dissekere denne tekst for at konstater hvor mange videnskabelige facts den rummer:

Ad 1) “Livet på Jorden bestod ikke af andet end …” Hvis det stod til den naturlige selektion og mutationerne, ville det være blevet ved med at være sådan. Naturloven Naturlig Selektion (den naturlige udvælgelse) kan kun vælge mellem allerede eksisterende biologiske strukturer.

Når man tror den kan finde på noget som helst ny, er det netop en tro. Hver gang man vil “bevise” den naturlige selektions skaberkraft, henviser man til eksempler på variation som enten ligger inden for den givne artsvariation (eller i evolutions-heldigste tilfælde bevæger sig på kanten heraf). Kort sagt inden for det faktuelle begreb der hedder mikroevolution. (Og vi gentager lige: Begrebet er opfundet af en af de store kanoner inden for evolutionsbiologi, Theodore Dobzanski.)

Og når man henviser til mutationer på bakterier, har man ofte resistens i tankerne. Men i den forbindelse glemmer man øjensynligt at alle mutationer er fejl i koden. De kan være fordelagtige i situationen, men en skade på genomet kan neppe være forklaringen på ny programmering. Og det er netop ny programmering der skal til hvis “en bakterie eller en bakterielignende organisme” skal bevæge sig væk fra sit bakterie-stadium. Forsøg på bakterier der svarer til adskillige mio. års evolution blandt hvirveldyr, har intet forandret på bakterier. De er og bliver bakterier (og det med eller meduden resistens)!

Ad 2) Så påstanden her om at “nogle af dem havde udviklet sig til alger” savner ethvert empirisk grundlag (på hverdagsdansk: det er ikke bevist, det er grebet ud af luften). Man tager darwinismen for givet, kommer med en “bare sådan-forklaring”, og hokuspokus har man bevist at “Darwin havde ret”!

Og for at ikke skal være løgn, er disse alger pludselig – igen ud af det blå – blevet forsynet med grønkorn til fotosyntesen. Hvordan dette stykke højkomplicerede stykke nano-mekanik pludselig bliver til at sig selv, springer man let og elegant over. Men det er faktisk ren manipulation over for de sagesløse folkeskoleunger: De har ikke en kinamands chance for at gennemskue overspringshandlingen – hvis de ikke er meget vågne, eller er trænet i at gennemskue den specielle darwinistiske story telling.

Hertil kommer at fri ilt er det rene gift for enhver organisme (og enhver form for organisk og uorganisk forbindelse, for den sags skyld). Hvor der er ilt til stede, sætter tæring & rust ind som lyn & torden. Og den kemiske ligning løber således den forkerte vej. Alle de løst funderede aminosyrer der påstås opstå i “ursuppen”, opløses i mindre komplicerede forbindelser som dug for solen.

Tænk bare på din (fars) gamle bil. Hvad sker der med den når den overlades til sig selv? Her går det nemlig naturligt til: Fri ilt på ikke-styrede processer giver rust og forfald!

Hvad man her forsøger at liste ind i livets historie, trodser enhver fornuft og er strid med enhver naturlov. Beretningen om at “de kunne noget som ingen andre organismer før dem havde kunnet” kræver – ja, jeg er ked af at måtte bruge ordet, men fornuften tilsiger os at vi kommer ikke uden om det, hvor gerne vi end vil – en skabelsesproces.

Sagaen fortsætter så med myten om at der ikke var ilt i Jordens uratmosfære. Og hvor er det lige vi véd det fra? Ja, den materialistisk-darwinistiske forklaring kræver at der ikke var ilt i den tidlige atmosfære, altså er der ingen ilt! For her er man dog villige til at indrømme at det vil være gift for det første pro-liv. Det fossile vidnesbyrd taler godt nok for det modsatte, men skidt pyt, det glemmer vi lige i farten. Altså, vi ta’r den lige en gang til for prins Knud:

Fri ilt i den første atmosfære ville have forhindret livets spontane opståen. Derfor var der ikke ilt i atmosfæren dengang. Og på trods af naturlovene opstår der pludselig i nogle bakterier nogle nanomaskiner der kan stå for fotosyntesen. Og kom der ilt i atmosfæren.

Ad 3) Den eventyrlige beretning fortsætter så med en total misforståelse af hvilken rolle ilten spiller i atmosfæren.

a) For det første erklærer man frejdigt at “de første bakterier og andre primitive organismer havde måttet klare sig uden ilt”. – Ja, heldigvis, må man sige. For ilt og sollys virker ret så desinficerende. Det er bl.a. derfor det er godt at hænge sit sengetøj ud i vejret tit & ofte. Så dette “måtte klare sig”, betyder i virkeligheden at fri ilt ville, dengang som nu, have slået alle primitive organismer ihjel. – Bruger man forresten ikke også dette faktum til vandrensning i Afrika?

b) For det andet hævder man uden videre at “ilt gør livet mere effektivt”. Ja, nogenlunde på linje med at benzin gør en bilmotor mere effektiv. Især hvis man hælder brændstoffet ud over den. – Nå, mindre ironisk sagt: Hvordan er det lige man forestiller sig at det kraftige iltningsmiddel oxygen (deraf navnet) skulle gøre livet mere “effektivt”? Ved at slå det ihjel?

c) For det tredje bruges ilt så pludselig i rollen som skaber: “… og ilten fra algernes fotosyntese satte fart i udviklingen”. Her menes tydeligvis evolutionen. – Altså nedbrydnings- og desinfektionsmidlet ilt bruges som katalysator for en nyprogrammering af de “primitive” bakterie- eller algeceller. Igen ren darwinistisk ønsketænkning. Programmering opstår ikke af sig selv, hvor tit skal man sige det!

d) For det fjerde garneres hele forførelsen med ét korrekt udsagn, nemlig nutidens organismer og deres afhængighed af ilt. Det er til gengæld smart, for det får alt det forrige til lettere at glide ned. Men der glemmer man behændigt en lille detalje, nemlig kroppens forbrændingsproces. For slet ikke at tale om hele fordøjelsessystemer. Der skal en motor til for at få brændstof og ilt til at indgå i en (liv)givende proces. En ikke-styret proces ender højst sandsynligt i en ting: en eksplosion. OG hvor er det lige den forbrændingsmotor så kommer fra. Det går helt af sig selv. Helt naturligt. Det er selvfølgelig rigtigt at der er ikke noget mystisk ved kroppens forbrænding. Det sker helt naturligt i nogle dertil indrettede nanomaskiner som tager sig af processen fra først til sidst. Men at det er naturligt at en maskine kan køre af sig selv, gør ikke forklaringen om at den kan opstå af sig selv, naturlig. – Og prøv lige at pille ved processen, fx med et par “forbedrende mutationer”: Der skal ikke meget til før der går totalt kage i den.

Summa summarum: Det er ikke skygge af evidens bag denne beretning. Den bygger alene på fri fantasi, og en fantasi som naturlovene (hvis de ellers kan få et ord indført) reducerer til en stor løgn. – Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre som man fortæller det her.

Men måske regner man med en eller anden overnaturlig faktor?

Måtte det være mig tilladt at påpege at vi dermed er røget ud af de naturvidenskabelige forklaringer. Af sig selv-tanken er ikke særlig videnskabelig. Og pludselig står vi “lige”. For skabelsestanken er naturligvis heller ikke naturvidenskabelig. Den er måske bare den mest fornuftige. Med den fornuft der ligger i en første årsag (en causa prima) som ligger til grund for al videnskabelig forskning, når det kommer til stykket.

smiley .bEn handske kastet til alle fundamentalister

Tro & viden Posted on Fri, June 24, 2011 14:15:20

Indlæg gentaget fra eftertanke.dk, her med mulighed for diskussion, se under indlægget. smiley

Hermed en udfordring til alle der tror at evolutionsteorien er “bevist”; dem der er overbevist om at der ikke er mere at diskutere, på den videnskabelige bane; til alle dem der har bildt sig selv ind at der kun er religiøse argumenter tilbage “over for Darwin”. Til alle dem der tror at fundamentalisme mht. livets udvikling kun findes bibelbælteaftapning.

Kom så med det uigendrivelige argument for at Darwin havde ret!

OG har du ikke noget “hard evidence”, så kom dog med noget der bare indicerer at den gamle gubbe havde ret.

Så vil vi her på intelligentdesign.eftertanke.dk pille dem fra hinanden ét efter ét.

Og hvis det lyder som brovtende amerikansk fundamentalisme, så lad svaret lyde på engelsk: Try us!

Man kan fx bevæge sig baglæns på denne blog. Så vil man måske opdage hvor meget man troede man vidste. Men PAS PÅ! Der ligger farlig viden lige om hjørnet. Selvstændigtænkningsfremmende stoffer!

Reel viden, en by i Rusland

Det kan undertiden være lidt trættende med den kæmpe pædagogiske opgave man åbenbart står over for. For den reelle viden om udviklingslæres videnskabelige fundament er totalt fraværende i brede kredse i dronningeriget.

Lad os tage et par hovedpåstande:

  • Livet kan opstå af sig selv. [Skal vi tale videnskabeligt: Organisk kemi kan opstå af sig selv i en uorganisk opløsning. Der skal bare tilsættes et par tilfældige lyn.]
  • Fossilerne viser evolutionen.
  • Fosterudviklingen viser evolutionen.
  • Der er så mange fund der viser at mennesket har en dyrisk forfader, at tanken om at vi skulle være noget særligt, er stærkt overdrevet.

Vi kan oplyse: Ingen af de nævnte påstande holder vand. Heller ikke selvom de gentages i biologibøger og popvidenskabelige hæfter igenigen.

Fuss about creationists

Hvorfor egentlig den opstandelse over nogle kristne fundamentalister fra det amerikanske Midtvesten? Hvad skade kan de egentlig gøre? Fx i forhold til de ateister der maser sig ind i faget biologi med deres tro på at livet er en meningsløs tilfældighed. En sådan desillusionerende indoktrinering er i allerhøjeste grad skadelig for børns sjælefred. Og for voksens med, for den sags skyld. Jeg havde (i forrige årtusinde!) en meget respekteret gymnasielærer; K. V. Hender, der smed sin tro over bord fordi han troede sig forpligtet på det darwinistiske dogme om at alting kan blive til af sig selv, at menneskets blot er et dyr, og at skabelsestroen blot er til for uintelligente mennesker.

Må jeg stille et spørgsmål til den intelligente bloglæser? – Hvad er DNA for noget? Et tilfældigt sammensurium af kemiske forbindelser? Eller et dataprogram skrevet i organisk kemi?

Hvis DNA er programkode, er det næste logiske spørgsmål: Opstår programmering af sig selv? Gør kode? Gør skriftsprog? Hvis jeg på stranden en morgen ser ordene “Jeg elsker dig” skrevet i sandet, ville nogen ved deres fulde fem så tro mig hvis jeg påstod at det var nogle tilfældige tegn som bølgerne havde skabt i løbet af natten?

En biologibog som bruges over for sagesløse danske skolebørn i folkeskolens overbygning, har følgende oplysende passage:

Også DNA som danner det “celleprogram” der styrer arbejdet i en celle, kunne dannes ud fra stofferne i “ursuppen”.

Dette er ganske enkelt misinformation af værste skuffe. Igen for at tale videnskabeligt: Dette udsagn har ikke den mindste empiriske begrundelse. Det er fri fantasi, slet og ret, og som sådan religiøs propaganda. Men fordi det er ateistisk fundamentalisme der serveres, må det tolereres. Det har vi jo også rettens ord for. I Amerika! Som om videnskabelige uenigheder kan afgøres i en retssal.

Og man ser det som ganske harmløst fordi det jo bare er “et videnskabeligt udsagn”. Så kan folk jo tro hvad de vil.

Nej, det er netop hvad de ikke kan. De ledes tværtimod drypvis til at acceptere en livsfilosofi som de nok ville være noget mere skeptiske over for – hvis det ikke var fordi den iklædte sig videnskabelige fåreklæder. For da naturvidenskaben i dag “er gud”, er der jo ikke mere at diskutere når eksperterne har udtalt sig.

Er der mon nogen der tænker på, at på samme måde som eksperter kan være farvede af deres politiske standpunkter i deres udtalelser, kan de være farvet af deres religiøst-ideologiske?

smiley .b

PS! Dette handskekast er provokeret af dette indlæg på bloggen “ Kreationisme museum”.Temanummer Insekter

Forlaget Origo Posted on Tue, March 15, 2011 11:39:35

Service over for origolæsere

Origo 120, marts 2011, er et temanummer om insekter.

Pga. spam-problemer på eftertanke.dk er diskussion af artiklerne kun mulig her.

Læs på eftertanke.dk om

Lepidoptera – hvaffornoget?

Insekt med flere skud i bøssen

Ett svenskt spåntak?

Hvepsen som ven

smiley .bOm menneskets evolution 1

Menneskets evolution Posted on Sat, February 12, 2011 09:40:22

Sagen kort

Det ligger lidt tyndt med “beviserne” på menneskets evolution.

Hvad så med “de talrige markante opdagelser” og “de talrige fossiler der viser overgangstræk fra abelignende til moderne menneskers”?

“At tage en række fossiler og påstå at de repræsenterer et nedstamningsforhold …”

Wells er blevet kritiseret for på forsiden på sin bog at bruge abe til menneske-ikonet, “det ultimative ikon”.

Jesper Vind dementerer denne påstand ved at bringe dette ikon.

Læs hele artiklen her.Sandheden om

Menneskets evolution Posted on Wed, February 09, 2011 18:09:44

menneskets evolution?

Sagen kort

Også darwinister har deres overtro: At menneskets evolution skulle være “bevist”.

Wells taler om Det ultimative Ikon.

Ateisten Vind påstår at Darwin har vist at mennesket ikke er noget særligt.

Der findes i dag masser af data der ikke støtter evolutionsteorien.

Lamarck er taget til nåde i forb.m. menneskets evolution: Erhvervede egenskaber kan nu nedarves, som fx opret gang, større hjerner osv.

Hvor mange aber kan køre bil?

Er sproget ikke noget særligt?

ID-kritikeren Vind afslører sig selv.

Huxley lader som om han taler videnskab.

Formål i naturen.

Læs hele indlægget her.

smileyNext »