Blog Image

IDdiskussion

Om denne blog

Her skulle det være muligt at diskutere design i naturen uden forstyrrende spam-indlæg. Nu prøver vi i hvert fald. Så velkommen med bidrag.

Origo 121

Forlaget Origo Posted on Mon, August 08, 2011 15:04:36

4 Galapagosøyene og deres “oppdagere”

Av Jostein Andreassen

dansk indledning

9 Etisk debat om begravelse af aborter

Peter Øhrstrøm

10 Hva er genetisk drift?

Av Peder A. Tyvand

sagen kort på dansk

14 Lyd

Af Arne Kiilerich

sagen kort her

Origo kan nu afsløre årsagen til at Neandertaleren er uddød. Måske er vi, Homo sapiens, ved at ryge samme vej i det vi kan betegne som en

20 Genetisk nedsmeltning

K. Aa. Back

sagen kort

25 Kan der opstå nye arter?

Af cand.scient. Kristian B. Østergaard

Blandt creationister er der forskellige svar på spørgsmålet. Mit svar er “ja”, og her er

grunden.

27 Ateistisk filosof analyserer Intelligent Design

– hvem har definitionsretten, og er der tale om videnskab?

Bog anmeldes af cand.scient. Andreas Vedel

Spørgsmål og kommentarer til ovenstående artikler er velkomne. Jeg skal forsøge at indhente nogle svar efterhånden som emnerne tages op til diskussion her. Subsidiært selv komponere nogle …

😉 .b

[Henvisninger sættes ind langs ad vejen.]Temanummer Insekter

Forlaget Origo Posted on Tue, March 15, 2011 11:39:35

Service over for origolæsere

Origo 120, marts 2011, er et temanummer om insekter.

Pga. spam-problemer på eftertanke.dk er diskussion af artiklerne kun mulig her.

Læs på eftertanke.dk om

Lepidoptera – hvaffornoget?

Insekt med flere skud i bøssen

Ett svenskt spåntak?

Hvepsen som ven

smiley .bEvolutionens Ikoner, dansk udg.

Forlaget Origo Posted on Thu, January 27, 2011 17:53:22

[Fortsat fra eftertanke.dk]

Forord til den danske udgave [af Evolutionens Ikoner]

[Forfatterens forord findes her.]

Også i Danmark har vi oplevet en diskussion om man overhovedet kan kritisere det grundlæggende i evolutionsteorien uden at blive kaldt “uvidenskabelig”.

Sådan har det været ved modtagelsen af denne bog i USA. Kritikerne har ved lanceringen måttet indrømme at Wells er “tro over for fakta”, som det hedder i én af anmeldelserne af Icons of Evolution. Og videre samme sted: “Hvis Wells har begået en faktuel fejl [i sin argumentation], er det ikke lykkedes mig at få øje på den.” – Men er der ikke noget at komme efter i det faglige, må man åbenbart gå over til det personlige og fx føre en debat (på nettet) om det nu ikke er betænkeligt at Wells tilhører dét eller dét trossamfund.

Modsat en Dawkins hvis projekt går på at al kritik af evolutionsteorien er videnskabeligt uvederhæftig, og at enhver som sætter spørgsmålstegn ved den traditionelle forklaring, enten er “uvidende, dum eller sindssyg (eller af ond vilje …)”

På trods af sådanne udfald – eller måske netop derfor – viser det sig at kritikken af darwinismen breder sig mere og mere i det videnskabelige miljø. Som dr. Paul Nelson kan fortælle, er der blandt forskere en stigende utilfredshed med den aggressive måde dissidenter af enhver art bliver behandlet på, hvor Dawkins’ korstog mod “ikke-troende” kan stå som et godt eksempel. Og hans uforsonlige budskab kan også oversættes til: Hvis man ikke tror på at programmering kan opstå af sig selv, er man dømt ude af den videnskabelige diskussion!

Så for at få de helt nødvendige facts på bordet til den saglige debat, også i en nordisk kontekst, har Forlaget Origo valgt at udgive Wells’ bog på dansk. Vi tror nemlig først og fremmest på at viden om tingene er en forudsætning for den givende samtale.

Hvor kommer vi fra? Hvad er formålet med menneskelivet? – Disse urgamle spørgsmål, som hører menneskelivet til, er måske ikke helt så enkelt besvaret som nogle neodarwinister vil gøre dem til. Dette er denne bog en dokumentation af. Derfor vil den utvivlsomt også skabe debat.

En tak til alle

der har gjort deres til at få denne oversættelse i stand – ingen nævnt, ingen glemt – og til at få gjort sproget nogenlunde tilgængeligt, også for den der ikke véd så meget om emnet på forhånd.

En bog hvis intention det er på et videnskabeligt grundlag at gå evolutionsteorien efter i sømmene, må nødvendigvis betjene sig af et vist fagsprog, især når den bruger citater fra forskellige forskeres udgivelser. Det kan få nogle passager til at virke umiddelbart skræmmende for den der ikke kender dette fagsprog.

For at afhjælpe dette problem har oversættelseskomiteen valgt undertiden at bryde meget lang passager i originalen op. Fx er flere tilfælde af Darwins knudresprog løst op på denne måde. Men bogen er også forsynet med en “ordbog” bagest. Så vort håb er at enhver som interesserer sig for emnet, på denne måde må blive i stand til at dykke ned i stoffet uden at komme ud for alvorligt iltsvigt.

Dansk Sprognævns anbefaling med hensyn til tegnsætning er brugt, se http://www.dsn.dk/, igen for at lette tilegnelsen.

Så velkommen til en verden af, måske, ny viden. Evolutionens Ikoner bør stå i enhver biologilærers bogreol – eller rettere ligge på hans skrivebord, så også danske elever kan få oplysning om hvad der reelt er af kød på evolutionsbenet.

Et oversættelsesproblem

Vi har på dansk en irriterende dobbeltbetydning af verbet “at udvikle”, så det ikke altid er muligt at se om der menes udvikle i betydningen fra foster til voksent individ eller udvikle i evolutionær betydning. Da indførelsen af verbet “at evolvere” ville være noget kunstig, og at udvikle dermed alligevel ikke ville miste sin dobbeltbetydning, må man gøre noget andet. Så i bogen er det tilstræbt at det klart fremgår om udvikle er i den ene eller den anden betydning. – Men for at undgå enhver misforståelse: Hvis udvikle ikke angives tydeligt i evolutionær betydning, står det altid for individudvikling, fra foster til barn til voksen. Udviklingsgenetik er altså ikke det samme som evolutionsgenetik!

Svar på kritik

På sitet www.skabelse.dk [vi arbejder stadig ihærdigt på at få dette site op at stå igen, foreløbig må man lade sig nøje med dette aflastningssite. Red., jan 2011] vil man kunne finde Jonathan Wells’ svar på noget af den kritik der har mødt bogen i USA. Her søger vi også løbende at svare på spørgsmål som kan opstå i den danske debat.

Vi henviser endvidere til sitets artikler Spørgsmål til din biologibog som vi meget gerne vil udvide med spørgsmålet om hvordan er evolutionens ikoner behandlet i din biologibog! Så denne bogs læsere opfordres til at indsende deres dokumentation til **info@skabelse.dk. Husk venligst nøjagtige oplysninger om bogens forfatter, titel, forlag og udgivelsesår. [**Lige nu er man velkommen til at bruge kommentaren på denne blog da de andre henvisninger ikke dur!]

God fornøjelse i den videre kamp for at blive klogere.

K. Aa. Back.

redaktør på oversættelsen

[Forfatterens forord findes her.]Sandheden for en dag

Forlaget Origo Posted on Tue, January 25, 2011 09:10:37

[De første par afsnit er gentaget fra eftertanke.dk; nyt stof efter billedet herunder.]

Det er i år 10 år siden at Evolutionens Ikoner udkom i sin amerikanske original. Det har Discovery Institute fejret med en serie videointerviews med bogens forfattet Jonathan Wells, og som det også er fremgået at denne blogs højrekant. For år tilbage har Forlaget Origo udgivet denne væsentlige bog på dansk, og derfor bør dette 10-årsjubilæum også markeres her. Også for lige at minde om denne blogs første og vigtigste ærinde: at oplyse!

For viden er magt, og det er i hvert fald en vigtig forudsætning for ikke at lade sig snøre af forklaringer som ser videnskabelige ud, men som ikke er det. Forklaringer som klart har en hel anden dagsorden end oplysning.

Så velkommen igen til enhver der ønsker yderligere oplysning om vores oprindelse. I denne bog serveres en hel del tankeguf. Man kan på en måde sige at sandheden er kommet for en dag.

Som en service over for nye læsere bringer vi her (og i de næste par blogindlæg) nogle uddrag fra bogens to forord + indledning. Vi begynder med forfatterens eget

Forord

I mine år som studerende ved University of California i Berkeley, med biologi som hovedfag og fysik som bifag, troede jeg på stort set alt hvad jeg læste i diverse lærebøger. Jeg vidste godt at bøgerne indeholdt trykfejl og mindre fejl med hensyn til fakta, og jeg var skeptisk over for filosofiske påstande der ikke kunne bevises, men jeg troede at det meste af dét jeg læste, i bund og grund var sandt. Mens jeg færdiggjorde min ph.d.-afhandling inden for celle- og udviklingsbiologi, lagde jeg dog mærke til at alle mine lærebøger når de behandlede evolutionsbiologi, indeholdt i hvert fald én groft vildledende fremstilling: Tegninger af hvirveldyrfostre der viste ligheder som skulle være tegn på afstamning fra en fælles forfader. Men som embryolog vidste jeg at disse tegninger var falske. De fordrejede ikke blot udseende af de fostre de gav sig ud for at gengive, men de sprang også meget behændigt over at vise de tidligere stadier hvor fostrene er meget forskellige fra hinanden.

[HERfra fortsat fra eftertanke.dk smiley) ]

Min vurdering af fossiltegningerne blev bekræftet i 1997 da den britiske embryolog Michael Richardson og hans kolleger offentliggjorde en artikel i tidsskriftet Anatomy and Embryology. Her sammenlignedes lærebogstegningerne med virkelige fostre. Richardson blev senere citeret i det førende amerikanske tidsskrift Science for at sige: “Det lader til at komme til at stå som et af biologiens største fupnumre.”

Ikke desto mindre bliver de fleste mennesker stadig holdt hen i uvidenhed om sandheden, og selv biologibøger udgivet efter 1997 indeholder fortsat de falske tegninger. Siden da har jeg opdaget at mange andre lærebogsillustrationer på tilsvarende vis fordrejer argumenterne for evolution. Først havde jeg svært ved at tro på det. Hvordan kunne så mange lærebøger indeholde så mange fejlfortolkninger i så mange år? Hvorfor har man ikke opdaget dem før? Men så fandt jeg ud af at andre biologer har lagt mærke til de fleste af dem og endda har kritiseret dem på skrift. Men deres kritik er blevet ignoreret.

Der afslører sig et klart mønster, og det tyder på mere end en simpel fejltagelse. Meget tyder på at darwinismen fremmer forvrængninger af sandheden. Hvor mange af disse forvrængninger der sker ubevidst, og hvor mange der er velovervejede, står stadig tilbage at blive afsløret. Men følgerne er tydelige: De studerende og offentligheden bliver systematisk misinformeret om argumenterne for evolutionen.

Denne bog handler om disse argumenter. Som dokumentation citerer jeg hundredvis af videnskabsmænd hvoraf de fleste tror på darwinistisk evolution. Når jeg citerer dem, er det ikke fordi jeg vil have det til at lyde som om de afviser Darwins teori; de fleste af dem tror netop på den. Jeg citerer dem fordi de er eksperter inden for hver deres fagområde.

Hvor det er muligt, har jeg undgået teknisk sprog. Til dem som ønsker flere detaljer, har jeg anført udførlige noter sidst i bogen, og de refererer til den videnskabelige litteratur. Det er ikke meningen at noterne skal være udtømmende (undtagen hvor de er kilder til citater), men de skal kunne hjælpe læsere der på egen hånd ønsker at undersøge sagen nærmere.

Efter bogens egentlige stofgennemgang findes et appendiks. Det indeholder forslag til advarselsetiketter magen til dem der findes på cigaretpakker, for at skoler der kunne have lyst til at henlede deres studerendes opmærksomhed på mulige fejlfortolkninger, kan tage kopi af dem og bruge dem i deres undervisningsmateriale.

[…] [Her følger så forfatterens tak til en række personer som har været til hjælp for forfatteren i arbejdet med bogen. Den springer vi over her. Men sidste afsnit skal vi lige have med. Det handler nemlig om et andet, og i akademisk sammenhæng, underligt fænomen, nemlig chikane af anderledestænkende:]

Ud over ovennævnte personer har andre videnskabsfolk fra universiteter i USA, Canada og Storbritannien assisteret med adskillige afsnit i manuskriptet, men de foretrækker at være anonyme. Mange af dem har valgt anonymiteten fordi deres videre karriereforløb kan blive sat på spil fordi folk som er stærkt uenige i denne bogs konklusioner, kan stille sig i vejen herfor. For disse forskeres vedkommende må en offentlig anerkendelse komme på det senere tidspunkt.

Seattle, Washinton, juli 2000.Origo 119

Forlaget Origo Posted on Thu, December 30, 2010 07:50:05

Så er december 2010-udgaven af tidsskriftet Origo ude.

smiley .b